رشته نقاشی همگانی (رتبه اول)

 

 

پاشا حاجی عمو – آرتین صادق پور  ( پایه دوم )

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه