کسب مقام شنا توسط دانش آموزان حسینخانی و بلداجی پور

کسب مقام نخست 25 متر قورباغه توسط عرشیا حسینخانی در مسابقات دانش آموزی کیش (بهمن ماه)

کسب مقام نخست 25 متر کرال سینه توسط عرشیا حسینخانی در مسابقات دانش آموزی کیش (بهمن ماه)

کسب مقام دوم 25 متر قورباغه توسط محمدسام بلداجی پور در مسابقات دانش آموزی کیش (بهمن ماه)

 

 

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه