کسب مقام نخست تیمی مسابقات شنا

کسب مقام نخست تیمی مسابقات شنای دانش آموزی مدارس ابتدایی جزیره کیش توسط دانش آموزان دبستان الغدیر دوره اول در بهمن ماه سال 96

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه